ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

UNICERT

Η Universal Certification Solutions - UNICERT είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. Κατανοεί βαθύτατα τις εξελίξεις και δημιουργεί επιχειρηματικές προτάσεις που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε συνεργάτη της. Διαθέτει ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σχήμα Πιστοποίησης στον χώρο των επαγγελματικών περιγραμμάτων στο διεθνές στερέωμα.

HELLENIC NLP ACADEMY

  • NLP Practitioner Certification
  • NLP Master Practitioner Certification