ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Υποστηρίζουμε τη διαδικτυακή εκπαίδευση και στον τομέα των μεταπτυχιακών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου μέσω της UNICERT.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί πλατφόρμα με την υποστήριξη του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Όλα τα προγράμματα πληρούν τους όρους αναγνώρισης τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Η Ελάχιστη Διάρκεια Σπουδών είναι 3 εξάμηνα (18 μήνες) και η μέγιστη 6 εξάμηνα (36 μήνες)

Επιλογές μεταπτυχιακών είναι όπως,

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
στη Ναυτιλιακή Διοίκηση
στην Ειδική Εκπαίδευση
στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
στη Διασφάλιση Ποιότητας
στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
στην Αειφόρο Ανάπτυξη 

Το κόστος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό και δύναται να εξοφληθεί σε 16-34 άτοκες δόσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την εγγραφή σας.