Πολιτικες

Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση της Clever-Net σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων βάση του κανονισμού ΕΕ 2016/679 

H Σχολή μέσω της σελίδας της (www.cln.gr) δηλώνει ότι σέβεται τα ατομικά δικαιώματα και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων της σύμφωνα με την έγκριση τους αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι τα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενου να βρίσκονται καταχωρημένα. Κατόπιν έγκρισης τους η χρήση τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο σκοπούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης.
Η σελίδα της Clever-Net (www.cln.gr) διατηρεί σωστά και ενημερωμένα τα προσωπικά δεδομένα και μέσω τεχνικών μέσων διασφαλίζει την προστασία αυτών.
Βάσει νόμου αλλά και προσωπικού δικαιώματος υποχρεούται και θα προβαίνει στη διαγραφή τους εάν αυτό είναι επιθυμητό από τους εγγεγραμμένους. 

Μάιος 2018

 

Όροι συμμετοχής στα μαθήματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Στην Clever-Net δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε ενδιαφερόμενος από την ηλικία των 12 ετών και άνω, με την συναίνεση γονέων - κηδεμόνων για τους εκπαιδευόμενους 12 - 18
Τα προγράμματα υλοποιούνται εξ’ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. 

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Στα webinars της Σχολής απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευομένων και εισηγητών μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Υπάρχει αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού και απόψεων.
Οι ημερομηνίες έναρξης γνωστοποιούνται στις σελίδες της Σχολής, μέσω email και προωθητικών ενεργειών.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες αίτησης και εξόφλησης του σχετικού κόστους κάθε προγράμματος μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Ανάλογα με το πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης έως την λήξη της εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης τμήματος απενεργοποιείται η δυνατότητα εγγραφής και ακολουθεί σχετική ενημέρωση.
Με την ολοκλήρωση των εγγραφών ακολουθεί επικοινωνία μέσω email με τον εκάστοτε εισηγητή για τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής δεν είναι εφικτή ουδεμία αλλαγή ή διόρθωση. 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Tα e-learning της Σχολής παρέχονται με δυνατότητα παρακολούθησης από κάθε ενδιαφερόμενο οποιαδήποτε ημέρα και ώρα επιθυμεί, από τον υπολογιστή του αρκεί να διαθέτει Internet. Δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή συμμετεχόντων-εισηγητών. Ο κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει τον προσωπικό του χώρο – χρόνο και έχοντας εξασφαλίσει την εγγραφή του έχει άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα επιλογής του το οποίο αποτελείται από βιντεοσκοπημένα μαθήματα και είναι στη διάθεσή του χωρίς χρονικό περιορισμό.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες αίτησης και εξόφλησης του σχετικού κόστους κάθε προγράμματος μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της εξόφλησης και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα για την προσβασιμότητα του στο πρόγραμμα που επέλεξε.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής δεν είναι εφικτή ουδεμία αλλαγή ή διόρθωση. 

Χρήση Οπτικοακουστικού Υλικού
Απαγορεύεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθημάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναδημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού.
Η Clever-Net έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα. Ο κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα αυτό με την εγγραφή του. 

Πολιτική Ακύρωσης Συναλλαγής & Ακύρωσης Εγγραφής
Μετά την εγγραφή δεν είναι δυνατή η επιστροφή του ανάλογου ποσού ή η μεταφορά του σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο πρόγραμμα.