Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ)

Το βιογραφικό είναι η "επαγγελματική ταυτότητα" αλλά και το "εισιτήριο" για την αγορά εργασίας.

Έχει μεγάλη δύναμη και γίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, όταν ο κάτοχος του είναι σε θέση να πείσει τον υποψήφιο εργοδότη για τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει στην επιχείρησή του.
Με δεδομένη δε την υπεροχή στη ζήτηση εργασίας έναντι της προσφοράς, κάθε ενδιαφερόμενος σε μια συνέντευξη καλείται να αναπτύξει τις δεξιότητες του με γνώμονα τις εργασιακές απαιτήσεις. Αυτό προϋποθέτει ετοιμότητα την οποία εξασφαλίζει, αν "βλέπει" πάντα το βιογραφικό του ως μια ευχάριστη διαδικασία εμπλουτισμού και ανάπτυξης, με τις ανάλογες εκπαιδευτικές επιλογές.  Αλλά και ως μια λειτουργία επαναπροσδιορισμού και διαρκούς εξέλιξης, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με προσωπικές διαδικτυακές συναντήσεις αναπτύσσονται,

  • Οδηγός δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος
  • Εκπαιδευτικές επιλογές
  • Κώδικας δεοντολογίας και αυτοδιαχείρισης, με αναφορές στην απασχόληση, την εργασιακή συμπεριφορά, αξίες, στρατηγικές, στόχους κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες,
☎️  6944864633
📧  info@cln.gr, clevernet@windowslive.com
💬  στο facebook εδώ